Actuacións de 2018

Programa "A pedra que pisas"


No marco deste programa, ao longo de 2018 actuouse no lousado de 57 rúas e prazas diferentes, cun total de 424 intervencións un investimento global de 210.595,15 euros. Creouse un equipo de canteiros, dedicado de maneira exclusiva a reparar de forma inmediata calquera situación de risco para os viandantes.