Consello de Administración

Principais competencias do Consello de Administración:

-A formulación de propostas ao Real Padroado

-A aprobación das actuacións e proxectos consensuados

-A aprobación da programación plurianual e do presuposto anual

-A aprobación do regulamento orgánico e de funcionamento interno

 

Presidenta
Dna. Goretti Sanmartín Rei

Alcaldesa de Santiago de Compostela

 

Vicepresidentes

Dna. Lidia Sánchez Milán

Subsecretaria do Ministerio de Facenda

D. José López Campos

Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia

 

Vogais

D. Jesús Manuel Gómez García
Subsecretario de Transportes e Mobilidade Sostible

Dna. María del Carmen Páez Soria
Subsecretaria do Ministerio de Cultura 

D. Román Rodríguez Gaonzález
Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia

D. Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia 

D. Borja Verea Fraiz
Concelleiro do Concello de Santiago de Compostela

D. Gonzalo Muíños Sánchez
Concelleiro do Concello de Santiago de Compostela

 

Secretario

D. José Manuel González García

Vicesecretario do Concello de Santiago de Compostela e secretario do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

 

Teñen dereito de asistencia, con voz e sen voto:

Dna. Belén Hernández Lafuente
Xerente do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela

D. Juan Ramón González Carnero
Interventor do Concello de Santiago de Compostela e responsable de control do Consorcio da cidade de Santiago de Compostela 

 

Por invitación da presidencia: 

Dna. María Rozas Pérez
Concelleira do Concello de Santiago de Compostela